Združenje trgovskih agentov Slovenije ARRA

Združenje trgovskih agentov ARAA (Adriatic Region Agents Association)      


Združenje ARAA  (ADRIATIC  REGION  AGENTS  ASSOCIATION), kot naslednik ZTAS Združenja trgovskih agentov, je bilo uradno lansirano na letošnji 10. konferenci MSP na Brdu pri Kranju.  Glavni cilj združenja ARAA je delovanje na mednarodnem trgu na širšem območju Adriatic regije z državami:  Slovenija, ex Jugoslavija, Albanija, Turčija, Romunija, Bolgarija in Madžarska. ARAA (ZTAS) je združenje podjetnikov, ki s pooblastilom posredujejo pri prodaji ali nakupu izdelkov za drugo osebo oziroma posredujejo in sklepajo posle v imenu in za račun naročnika. Trgovski agenti s svojim profesionalnim, etičnim in odgovornim delom soustvarjajo gospodarsko uspešnost naročnikov svojih storitev.  Člani  ARAA -ZTAS svoje delo opravljajo na visoki strokovni ravni, kar jim omogočajo bogate izkušnje in zelo dobro poznavanje poslovnega okolja. 


Združenje trgovskih agentov - ARAA (Adriatic Region Agents Association)


Združenje ARAA  (ADRIATIC  REGION  AGENTS  ASSOCIATION), kot naslednik ZTAS Združenja trgovskih agentov, je bilo uradno lansirano na letošnji 10. konferenci MSP na Brdu pri Kranju.  Glavni cilj združenja ARAA je delovanje na mednarodnem trgu na širšem območju Adriatic regije z državami:  Slovenija, ex Jugoslavija, Albanija, Turčija, Romunija, Bolgarija in Madžarska. Trgovski agenti s svojim profesionalnim, etičnim in odgovornim delom soustvarjajo gospodarsko uspešnost naročnikov svojih storitev. Člani združenja ARAA  svoje delo opravljajo na visoki strokovni ravni, kar jim omogočajo bogate izkušnje in zelo dobro poznavanje poslovnega okolja. 

Združenju ARAA, ki deluje pod okriljem mednarodnega združenja  IUCAB članom združenja omogoča mreženje med proizvajalci, distributerji in trgovskimi agenti. S povezovanjem vseh deležnikom lahko dosežemo odlične povezave in poslovne rezultate. Dodatna vrednost članstva v združenju ARAA je  možnost uporabe platforme, pravni nasveti,  tipske pogodbe in izobraževanja. Kot novost pa lahko izpostavimo možnost opravljanja izobraževanja s pridobitvijo CERTIFIKATA STROKOVNE KVALIFIKACIJE, s katero prejme vsak Trgovski agent svojo številko  in s tem izkaže svojo kvalifikacijo.