Združenje trgovskih agentov Slovenije(ZTAS)      Združenje trgovskih agentov Slovenije (ZTAS) je združenje podjetnikov, ki s pooblastilom posredujejo pri prodaji ali nakupu izdelkov za drugo osebo oziroma posredujejo in sklepajo posle v imenu in za račun naročnika. S svojim profesionalnim, etičnim in odgovornim delom soustvarjajo gospodarsko uspešnost naročnikov svojih storitev. Člani ZTAS svoje delo opravljajo na visoki strokovni ravni, kar jim omogočajo bogate izkušnje in zelo dobro poznavanje poslovnega okolja. Članom omogočamo
ugodnosti/prihranke
Pravne podlage,
vzorci pogodb


Zbiramo ponudbe/povpraševanja
agentov/proizvajalcev
Mednarodno
povezovanjeOmogočamo
povezovanje s tujimi agenti/proizvajalci

 

ZTAS je bilo ustanovljeno v novembru leta 2011. Njegovo glavno poslanstvo je vzpostavljanje poslovnih povezav med trgovskimi agenti in proizvodnimi podjetji.

Pomemben del aktivnosti je namenjen podpori članom pri pripravi pogodb in vzpostavitvi kodeksa dobre poslovne prakse ter vzpostavitvi registra agentov.

Vabimo vas, da se nam pridružite.