Združenje trgovskih agentov Slovenije ARRA

Članstvo ZTAS-ARAA


Postanite del mednarodne mreže trgovskih agentov in izkoristite možnost mednarodnih povezav! Kot član Združenja trgovskih agentov Slovenije ARAA mate možnost, da se vpišete v mednarodno bazo trgovskih agentov IUCAB in pridobite dostop do tujih baz in oglasov proizvajalcev, ki iščejo agente za razširitev na nove trge.

Član Združenja trgovskih agentov  ARAA ahko postane vsaka gospodarska družba ali samostojni podjetnik v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in je predhodno včlanjen v GZS PTZ.

Ob včlanitvi v ARAA  se član moralno in za svojo korist, kakor tudi za korist stroke obveže delovati v skladu z določili ustanovnega akta ter ostalimi akti združenja in sklepi organov upravljanja združenja.

Za včlanitev v Združenje, izpolnite pristopno izjavo v priponki.