Združenje trgovskih agentov Slovenije

Novice


Arhiv: Certifikat za izobraževanje trgovskih agentov po IUCAB standardih

Združenje trgovskih agentov, ki deluje v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice, je v okviru 66. Delegates Meeting (Valencia, Španija) združenja trgovskih agentov IUCAB, ki ima tradicijo že od leta 1953, prejelo Certifikat za izobraževanje trgovskih agentov po IUCAB standardih.  Certifikat sta 31. maja 2019 prevzeli direktorica PTZ, mag. Vida Kožar in predsednica ZTAS, ga. Damjana Sever (BTL Marketing, d.o.o.).

Z leve proti desni: g. Olivier Mazoyer, predsednik IUCAB, Damjana Sever, predsednica ZTAS, g. Jacques Deletang, predsednik Komisije za izbor držav kandidatk (FNAC, Francija), mag. Vida Kožar, direktorica PTZ, g. Christian Rebernig, generalni sekretar IUCAB.

Fotogalerija