Zapri

Predpisi, ki urejajo delo trgovskih agentov / vzorci aktov


Delo trgovskih agentov regulirajo tako evropski kot slovenski predpisi, ki določajo pravila poslovanja trgovskih agentov in na tak način zagotavljajo višji nivo varnosti pri sklepanju trgovskih poslov.

V Sloveniji način poslovanja trgovskih agentov ureja:

Pravice in obveznosti med trgovskim agentom in principalom se ureja s pogodbo. Pri sklepanju pogodb o trgovskem zastopanju se določijo medsebojne obveznosti za čas trajanja pogodbe, ob prenehanju pogodbe, konkurenčne klavzule...

Izvršilni odbor združenja je pristopil h pripravi vzorca pogodbe o trgovskem zastopanju. Po pregledu že obstoječih vzorcev pogodb in pripravi vzorca pogodbe s strani pravne službe GZS sta bila kot najbolj uporabna prepoznana vzorca:

Člani združenja trgovskih agentov Slovenije imate možnost dostopa do vzorca distribucijske pogodbe, ki ga je pripravila delovna skupina pravnikov, ki deluje v okviru mednarodnega združenja trgovskih agentov IUCAB. Delovna skupina pravnikov, ki je vzorec pripravila, priporoča njegovo uporabo za urejanje razmerij med dobavitelji in distributerji.
Vzorec distribucijske pogodbe

Akti EU: