Združenje trgovskih agentov Slovenije ARRA

Združenje trgovskih agentov                                        


Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) je dne 10.11.2011 ustanovila Združenje trgovskih agentov Slovenije. Pobuda za ustanovitev je bila dana s strani PTZ s ciljem, da je smiselno iz raznolikosti dejavnosti svojega članstva izluščiti trgovske zastopnike (agente), ki predstavljajo v zbornici preko 600 poslovnih subjektov. Iniciativa je stekla, sledile so animacije, pogovori, sestanki z namenom, da se pridobi večji vzorec zainteresiranih agentov za sodelovanje in da se doreče o bistvenih potrebah za učinkovito delovanje na domačih in mednarodnih trgih ter postavi organizacijski namen skupnega delovanja.

Želja po povezovanju agentov narašča, ker se zavedajo, da nujno potrebujejo organizirano delovanje in sodelovanje na mednarodnem področju. To jim bo omogočilo iskanje novih tržišč in pridobivanje ustreznih izobraževanj z udeležbo domačih in tujih strokovnjakov. Ena ključnih potreb je register agentov po panogah, z mednarodno bazo, posebno pa so izpostavili potrebo po učinkoviti pravni in finančni zaščiti v poslovnih pogodbah. Poslovna sodelovanja s podobnimi združenji v tujini pa prinašajo še dobre prakse in informacijo o konjukturnih branžnih gibanjih.

Člani združenja so optimistični in pričakujejo tudi strokovno podporo od GZS PTZ in tekoče informacije o aktualnih poslovnih dogodkih.