Združenje trgovskih agentov Slovenije ARRA

Etični kodeks Združenja trgovskih agentov Slovenije


 

Člani Združenja trgovskih agentov Slovenije so po vzoru mednarodnega združenja trgovskih agentov IUCAB povzeli in na letnem zboru članov, dne 11. junija 2013 sprejeli

Etični kodeks Združenja trgovskih agentov Slovenije

 

1.

Trgovski agent s svojimi principali, kupci in ostalimi trgovskimi agenti vedno posluje pošteno in z dobrim namenom.

2.

Trgovski agent vedno poskuša vzpostaviti dolgoročne poslovne odnose med svojimi kupci in principali. 

 3.

Trgovski agent si neprestano prizadeva ohraniti dobro ime in ugled svojega principala na tržišču. 

 4.

Trgovski agent si vedno prizadeva zagotoviti najboljšo možno raven komunikacije in razumevanja med svojim kupcem in principalom. 

5.

Trgovski agent nikoli ne daje garancij izven garancijskega roka priznanega s strani principala. 

6.

Trgovski agent se izogiba kakršni koli obliki napačne predstavitve principala. 

7.

Trgovski agent ne sme predstavljati konkurenčnih izdelkov ali storitev, če je to v nasprotju z izpolnjevanjem njegovih obveznosti do principala. 

8.

Trgovski agent se mora zavedati, da na trgu nastopa kot pomemben sestavni del dobaviteljeve prodajne mreže. 

9.

Trgovski agent se vedno zavzema za dobro ime in izboljšanje ugleda svojega poklica, poklica trgovskega agenta.