Združenje trgovskih agentov Slovenije

Združenje trgovskih agentov Slovenije(ZTAS)      Združenje trgovskih agentov Slovenije (ZTAS) je združenje podjetnikov, ki s pooblastilom posredujejo pri prodaji ali nakupu izdelkov za drugo osebo oziroma posredujejo in sklepajo posle v imenu in za račun naročnika. S svojim profesionalnim, etičnim in odgovornim delom soustvarjajo gospodarsko uspešnost naročnikov svojih storitev. Člani ZTAS svoje delo opravljajo na visoki strokovni ravni, kar jim omogočajo bogate izkušnje in zelo dobro poznavanje poslovnega okolja. 

 Članom omogočamo:  
   Ugodnosti pri vpisu v vodilno platformo za prodajo in distribucijo 

prihranke

ponudbe/povpraševanja agentov/proizvajalcev


  Pravne podlage, vzorce pogodb
   Mednarodno  povezovanje

 

Vabimo vas, da se nam pridružite.

ZTAS deluje od novembra leta 2011. Glavno poslanstvo združenja je vzpostavljanje poslovnih povezav med trgovskimi agenti in proizvodnimi podjetji. Pomemben del aktivnosti je namenjen podpori članom pri pripravi pogodb in vzpostavitvi kodeksa dobre poslovne prakse ter vzpostavitvi registra agentov.